top of page

Team Members

Liang Huihan

Liang Huihan

Teo Shi Han

Teo Shi Han

Center Back

174cm

Lennard Tong

Lennard Tong

Left & Right Back

175cm

Edwin Chew

Edwin Chew

Right Back

185cm

Darius Tan

Darius Tan

Center Back

181cm

Kao Chi

Kao Chi

Centre Back

182cm

Teo Kee Chong

Teo Kee Chong

(Captain) Center Back

175cm

Sean Nishimura

Sean Nishimura

Center Back

172cm

bottom of page